Pla de noves inversions municipals pel 2014

gaudi

Dins de l’apartat d’Urbanisme i Via pública, es contempla una partida de 15.000,00€ per l’adequació d’un solar d’aparcaments al barri Gaudí.

Es posa fil a l’agulla per donar solució definitiva a una antiga reivindicació veïnal per arranjar aquest solar, situat darrera dels blocs Bofill.

Mas Carandell – Joves per l’Ocupació

Paraules de Dones

PDC St. Josep Obrer

Avui s’ha iniciat al barri Sant Josep Obrer el projecte Paraules de Dones, el curs es farà tots els dimarts de 9.30 a 11.00h a l’escola Rosa Sensat, te una durada de 5 mesos, fins el 17 de juny de 2014.

paraules de donesObjectius del projecte:

  • És un espai de trobada, conversa, intercanvi  de paraules i de relacions.
  • És un espai per promoure estratègies que afavoreixin que les dones puguin conciliar els seus temps personals amb els seus rols familiars.
  • Espai  on les/els professionals poden descobrir quines necessitats educatives tenen aquestes dones més enllà de l’ aprenentatge de la llengua i la lectoescriptura.
  • Espai per fomentar la cohesió social mitjançant la promoció i participació comunitària de dones en risc d’exclusió social
 Organitza:
  • Grup de treball de Convivència i Salut del Pla Comunitari
  • Regidoria de Convivència i Immigració
  • Regidoria de Serveis Socials
  • Escola Rosa Sensat

Ver la entrada original