Obres al barri Gaudí

agenda21111

Convoquem a tots els veïns interessats, el proper dimecres dia 26 de febrer a les 17.30h  al  centre  cívic  Mestral, a  una reunió informativa  de  la  Regidoria  de  Via  Pública  per comentar  l’inici  de  les obres d’adequació del solar d’aparcaments, situat darrera els blocs cobalt, siena i verd.

 

Curs de Monitor de lleure subvencionat a Reus

PDC St. Josep Obrer

curs de monitor en el lleure Aquest curs va dirigit a treballadors del sector professional de Turisme, hostaleria i joc; i a persones en situació d’atur. Per tant, no poden participar treballadors/es ocupats/des d’altres sectors.

Objectius
Aquesta acció va dirigida a l’obtenció del carnet de monitor d’educació en el lleure infantil i juvenil.

• Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatiu dirigides a la infància i la joventut.
• Actuar en processos grupals considerant el comportament i las característiques evolutives de la infància i joventut.
• Emprar tècniques i recursos educatius d’animació en el temps lliure.
Continguts
-Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil
-Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil
-Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure

El curs es realitzarà els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 16:30 a 21:00 hores a la seu de CCOO de Reus. El curs té una durada…

Ver la entrada original 24 palabras más

Obert el termini per sol·licitar els horts urbans municipals per a la gent gran

horts-urbans-torre-codina

 

Les persones grans interessades en sol·licitar una llicència d’ús dels horts urbans municipals del barri Gaudí poden fer-ho a partir del dijous 13 de febrer i fins al 14 de març a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Els horts estan situats al carrer Magda Folch Solé i van dirigits a persones de més de 60 anys de Reus.

El funcionament d’aquests horts es regeix pel que marca el Reglament de règim d’ús dels horts ubicats en terrenys de titularitat Municipal. Segons aquesta normativa, els horts es destinaran exclusivament al seu conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum i resta exclòs el seu ús per jardineria i plantes ornamentals. A l’hora d’adjudicar els terrenys es valorarà la proximitat als horts i la renda del sol·licitant. Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar.

La posada en marxa d’aquests horts municipals destinats a la gent gran s’engloba dins de l’objectiu general de la regidoria de Família i Gent Gran d’afavorir i impulsar l’envelliment actiu i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu i de les seves famílies.

Els requisits
Els requisits que han de complir els interessats són els següents:

  • Ser persona física.
  • Tenir complerts els 60 anys en el moment de la presentació de la sol·licitud.
  • Estar empadronat al municipi de Reus amb una antiguitat mínima de dos anys ininterromputs en el moment de formular la sol·licitud de llicència.
  • No disposar de cap títol sobre cap altre terreny de conreu a la comarca del Baix Camp i les comarques limítrofs.
  • No haver-se adjudicat anteriorment una altra parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar.

Altres criteris
També es tenen en compte els criteris de selecció següents:

  • Proximitat del territori als horts urbans: s’entén que són les persones empadronades als habitatges inclosos a la illa formada entre els carrers de l’Av. Saragossa, C. Francesc Berenguer, Av. Comerç i Boca de la Mina.
  • Ingressos anuals dels sol·licitants: per calcular la puntuació màxima per renda es marca com a referència l’IRSC (Indicador Renda de Suficiència de Catalunya)