ALTERSUER-Planet Reus

 

PROJECTE NÚM.: 9
 
NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ: ALTERSUER-PLANET REUS
 
COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic) :

Sector de població: joves

Sector temàtic: oci alternatiu

 
ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

GT Infància, Joves i Educació del Pla Comunitari

Àrea de Salut i Ciutadania – Casal Jove

Àrea de Benestar Social

Regidoria d’Esports

Àrea d’Educació

 
ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

GT Infància, Joves i Educació del Pla Comunitari

Àrea de Salut i Ciutadania – Casal Jove

Àrea de Benestar Social

Regidoria d’Esports

Àrea d’Educació

Pla Inclusió Social

 
CALENDARI: gener a desembre de 2019
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS: homes: 32 dones: 0
 
JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

És un projecte transversal de l’Ajuntament, l’objectiu general del qual és compartit, ja que és que els joves gaudeixin de l’oci sense cap tipus d’ús de drogues, ja siguin permeses o no.

Forma part de la continuïtat del programa Xarxa Esports als Barris.

És en el marc del PDC i concretament el grup de treball d’Infància, Joves i Educació que s’analitzen les necessitats dels joves del territori i es consensuen les accions a programar.

Objectius:

Augmentar els factors de prevenció i reduir els factors de risc associats a l’ús i l’abús de l’alcohol sobretot entre la població de 12 i 25 anys.

Fomentar la interrelació dels joves amb l’ocupació del temps lliure amb activitats més creatives i saludables.

Augmentar les alternatives d’ocupació del temps lliure en els barris amb més risc d’exclusió social.

Facilitar la pràctica d’activitats físiques i esportives entre els joves.

 
ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

Es realitza principalment durant el mes de juliol, amb la programació de l’activitat de futbol sala al poliesportiu Ciutat de Reus. Es realitzen dues sessions setmanals de dos hores cada una en franja de tarda/vespre.

 
VALORACIÓ TÈCNICA:

Les coordinacions i els acompanyaments que s’han realitzat han estat fonamentals per a aconseguir la participació dels joves. Des de l’àmbit comunitari s’ofereix suport a la realització de les activitats i es fa una tasca molt estreta pel que fa a l’oferta esportiva del mes de juliol, fent derivacions directes de joves que durant el curs participen de Xarxa Esports als Barris. Aquest fet es valora molt positivament ja que a banda de servir per constitutir els grups, permet donar continuitat a la participació dels joves dels projectes propis durant l’estiu.

El coneixement del territori i les seves dinàmiques faciliten el treball per tal d’aconseguir els objectius marcats.

Es valora necessària una programació més consensuada entre els diferents agents i treballar-la amb temps amb els joves i amb els serveis i recursos propis de cada territori.