Condicionament físic

Cartell condicionament físic 2019

PROJECTE NÚM.: 6

NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ CONDICIONAMENT FÍSIC

COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic) :

Sector de població: adults de 25 a 80 anys

Sector temàtic: Educació / Salut / Convivència i Civisme

ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Grup de treball Infància, joves i educació del PDC Barri Gaudí

Grup de Treball Dona i Salut del PDC Barri Gaudí

Àrea de Benestar Social

Regidoria d’Esports

AV Barri Gaudí – Club esportiu Barri Gaudí

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Grup de Treball Infància, joves i educació del PDC Barri Gaudí

Grup de Treball Dona i Salut del PDC Barri Gaudí

Àrea de Benestar Social

Regidoria d’Esports

Club esportiu Barri Gaudí

AV Barri Gaudí

Consell Esportiu del Baix Camp

CALENDARI: gener a desembre de 2019
NOMBRE DE PARTICIPANTS: homes: 8 dones: 23
JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Aquest projecte estaria dins del programa de Xarxa Esports als Barris, tot i que el focus està en la població adulta. Es realitza aquesta dinamització esportiva per treballar l’aïllament i fomentar la cohesió social, s’apropen les persones, alhora que es trenquen barreres físiques, ètniques, religioses, culturals, etc.

 

Objectius:

•       Facilitar la xarxa relacional.

•       Treballar els hàbits de salut.

•       Evitar l’aïllament social.

 

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

Activitat de gimnàstica vinculada al grup de treball de Dona i Salut, tot i que està oberta tant a dones com a homes. Es realitza els dimarts i dijous als vespres.

VALORACIÓ TÈCNICA:

Durant el primer semestre de l’any el grup ha participat en xerrades i tallers relacionats amb la salut que s’han organitzat a la zona. Aquest curs s’ha demanat als participants informe mèdic conforme poden fer activitat física. S’ha fet un treball pedagògic sobre la importància del seguiment mèdic i la prevenció de malalties. Actualment el 85% ja han fet la visita mèdica.

Aquest és el tercer any que es realitza i es va consolidant el grup, s’ha vist que entre els participants comencen a establir xarxes més enllà de l’activitat.

S’ha detectat que a l’organitzar-se conjuntament amb l’AV barri Gaudí, és una oportunitat pel veïnat de conèixer i implicar-se amb l’entitat i amb el PDC i les accions que es fan.

Cal reprendre l’objectiu de treballar més aspectes preventius de salut.