Conviu l’estiu

IMG-9834.JPG

PROJECTE NÚM. 1:

NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ: CONVIU L’ESTIU
COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic):

Sector de població: infants i joves

Sector temàtic: educació / Convivència i civisme

ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Grup de Treball infància, joves i educació del PDC Barri Gaudí

Àrea de Benestar Social

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Grup de Treball infància, joves i educació del Pla Comunitari

Àrea de Benestar Social

Àrea d’Educació

Escola Ciutat de Reus

CALENDARI: 25 de juny a 30 de juliol de 2019
NOMBRE DE PARTICIPANTS: homes: 35 dones: 48
JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Projecte que pretén perllongar en el temps els hàbits adquirits durant el curs escolar el màxim temps possible. Es realitza amb el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) i en estreta col·laboració amb l’àmbit d’infància, ja que una gran part de participants són derivats pel seu professional de referència.

També es fa difusió entre la comunitat educativa del centre que acull l’activitat i les entitats del territori.

General:

Afavorir la integració d’infants i joves, promoure hàbits de convivència i respecte, afavorir les dinàmiques de grup i consolidar una oferta de lleure adequada a les necessitats del barri.

Específics:

Potenciar els processos d’integració i normalització social dels infants que presentin situacions de desavantatge social.

Millorar les habilitats socials bàsiques als infants.

Implicar a les famílies en el projecte.

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

El projecte es desenvolupa durant el mes de juliol, de dilluns a divendres de les 9h a les 13h, i està adreçat a infants de 3 a 12 anys i les seves famílies.

Han participat tant infants que formen part del SIS com del propi territori.

S’ha realitzat a les instal·lacions de l’escola Ciutat de Reus.

Les activitats lúdicoeducatives s’han centrat en l’eix temàtic de l’Esport, a més, s’han realitzat diferents activitats en equipaments i recursos de l’entorn (activitats de coneixement de la hípica a Mas d’en Blai, i sortides a les piscines municipals, demostració d’esport adaptat, etc).

S’ha vetllat per la participació de les famílies tant a l’inici de l’activitat amb una reunió amb aquestes, durant l’activitat amb el contacte directe amb l’equip educatiu i al final amb la cloenda conjunta d’infants i famílies.

 
VALORACIÓ TÈCNICA:

Pel que fa a l’acció de desenvolupament de l’activitat en clau inclusiva, s’ha assolit l’indicador d’acollir infants en situació de risc en un 50% i les activitats adaptades respecte les programades han sobrepassat el 20%, sent un 15% la previsió inicial.

S’ha assolit en un 50% el nombre d’infants que han millorat les habilitats socials treballades mentre participaven a l’activitat.

Pel que fa a les famílies es manté el grau de participació respecte altres anys, en un 80% mentre que la satisfacció és d’un 95%, superant el percentatge inicialment establert.