Convivència i seguretat

IMG_0160.jpg

PROJECTE NÚM. 2:

NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ: CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic) :

Sector de població: Població General/Gent Gran

Sector temàtic: Participació ciutadana/ Associacionisme / Convivència i Civisme

ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Grup de Treball Convivència i Seguretat del PDC Barri Gaudí

Guàrdia Urbana

Mossos d’Esquadra

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Àrea de Benestar Social

Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals

Regidoria de Seguretat, Convivència i Civisme – Guàrdia Urbana

Mossos d’Esquadra

AV Barri Gaudí

Comunitats de propietaris Blocs Bofill

CALENDARI: gener a desembre de 2019
NOMBRE DE PARTICIPANTS: homes: 26 dones: 14
JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Trobades entre el veïnat, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, per treballar les problemàtiques existents i així millorar la convivència i el civisme al barri. És una forma de coordinar-se, compartir coneixements i generar noves propostes i actuacions a la zona.

Objectius:

Facilitar el contacte entre els cossos de seguretat, el veïnat i les entitats.

Detectar els punts conflictius en la convivència i el civisme i actuar i/o derivar-los.

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

S’ha establert una dinàmica d’intervenció en conflictes al territori que complementa la tasca d’aquest grup de treball. S’han rebut diferents informacions sobre situacions de conflictes veïnals, de les quals es fa una valoració i intervenció en cas necessari, originant 15 entrevistes.

S’han realitzat 4 reunions de seguretat programades amb els representants dels Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, veïns del barri i tècnics comunitaris, en les que  han participat un total de 40 persones.

Pel que respecta a l’acció de conscienciació del veïnat sobre la importància del civisme, s’ha recollit informació al voltant de conflictes i tractament d’aquests.

Dels conflictes detectats i recollits, s’ha fet un 80% de derivacions a als diferents cossos de seguretat.

VALORACIÓ TÈCNICA:

100% de reunions realitzades del total de programades (4).

80% de assistents del grup de treball de seguretat a les reunions convocades.

20% de conflictes recollits gestionats directament.

80% de conflictes recollits que hem derivat.

Activitat molt ben valorada per veïnat, equip tècnic i entitats, ja que es fomenta un espai on es poden exposar dubtes, queixes i suggeriments als comandaments policials.