Gaudí en marxa (blog difusió web)

PROJECTE NÚM. 3:

NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ: GAUDÍ EN MARXA (blog difusió web)
COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic) :

Sector de població: Població general

Sector temàtic: Participació ciutadana

ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Equip tècnic del Pla Comunitari Barri Gaudí

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Equip tècnic del Pla Comunitari Barri Gaudí – Regidoria de Benestar Social

Associació de Veïns Barri Gaudí – Club Esportiu barri Gaudí

Associació Cultural Amics del Barri Gaudí

Associació Dones Blanca Almendro

Centre Cívic Mestral

Escola Ciutat de Reus

Escola Mowgli

Equip de salut del barri Gaudí

Casal de la Gent Gran

CALENDARI: gener a desembre de 2019
NOMBRE DE PARTICIPANTS: 9 entitats i serveis del territori
JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

En aquest apartat s’aglutina la tasca de gestió del blog web i de la pàgina de Facebook de l’acció comunitària, on es publiquen totes les novetats i informacions referents a temes que afecten al barri perquè tothom estigui informat.

Objectius:

Informar i difondre les activitats dels diferents serveis municipals al territori.

Informar i difondre les notícies dels diferents mitjans que afectin al territori.

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

Seguiment de l’impacte i difusió de les publicacions mitjançant la quantificació de les visites.

Publicació d’esdeveniments i noticies de caràcter comunitari per mitjà del bloc web o Facebook.

Adreces:

Bloc:           http://pdcgaudi.wordpress.com/

Facebook:  http://www.facebook.com/pdcgaudi

VALORACIÓ TÈCNICA:

Publicacions:

Blog: 34 noticies amb un total de 1.354 visites.

Facebook: 75 entrades amb un total de 9.230 visites.

Del total de publicacions, el 75% són de caràcter comunitari respecte a la resta, que són de continguts generals.