Habitatge

 

PROJECTE NÚM.: 8
 
NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ: HABITATGE
 
COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic) :

Sector de població: Famílies

Sector temàtic: Habitatge

 
ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Àrea de Benestar Social

Agencia de l’Habitatge de Catalunya

PDC Barri Gaudí

 
ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Àrea de Benestar Social

Agencia de l’Habitatge de Catalunya

PDC Barri Gaudí

AV Barri Gaudí

Entitats Bancàries

 
CALENDARI: gener a desembre de 2019
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS: tota la població
 
JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Canalitzar la informació dels territoris respecte a les ocupacions il·legals.

Facilitar informació als agents del territori de forma objectiva.

Afavorir la regularització de la situació.

 
ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

Sota aquest concepte s’inclouen les accions que es realitzen de forma coordinada amb altres professionals del propi Ajuntament i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Al barri Gaudí, arrel de la demanda realitzada per l’Associació de veïns, s’ha intervingut amb un grup d’ocupants de pisos.

Aquest grup de persones, acceptat per la comunitat dels seus respectius blocs, volia regularitzar la seva situació a través d’un lloguer social. Des de l’àmbit s’ha liderat i gestionat aquest procés, amb un treball amb les entitats bancàries i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 
VALORACIÓ TÈCNICA:

És una línia de treball iniciada l’any anterior que es va consolidant donada l’alta incidència de la problemàtica a la zona.

Al barri Gaudí, inicialment es van detectar 13 casos, s’han resolt satisfactòriament 11 (84%).