Passeig pel barri

dsc_0476_1.jpg

PROJECTE NÚM. 4:

NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ: PASSEIG PEL BARRI
COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic) :

Sector de població: Població general

Sector temàtic: Entorn i habitatge

ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Grup de treball d’Urbanisme del PDC Barri Gaudí

Associació de Veïns Barri Gaudí

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Àrea de Benestar Social

Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals

Regidoria d’Urbanisme i Mobilitat

Regidoria de Desenvolupament Urbà i Via Pública

Àrea Recursos Humans i  de Medi Ambient

Associació de Veïns del Barri Gaudí

Veïns amb interès i responsabilitat en assumptes urbanístics menors del Barri

CALENDARI: gener a desembre de 2019
NOMBRE DE PARTICIPANTS: homes: 28 dones: 25
JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Acció per fomentar la coresponsabilitat entre el veïnat i l’Administració pel que fa a actuacions menors, incloent manteniment, accessibilitat, mobiliari urbà, senyalització, etc.

Es fa, mínim, un cop l’any. Intervenen càrrecs polítics amb responsabilitat sobre els temes a tractar, entitats veïnals i veïnat a títol individual. Un cop realitzat el passeig, es fa el seguiment amb els diferents departaments per esmenar les mancances registrades.

 

Objectius:

Fomentar la coresponsabilitat entre el veïnat i l’Administració pel que fa a actuacions menors, incloent manteniment, accessibilitat, mobiliari urbà, senyalització, etc.

Seguir un protocol de comunicació directa amb l’Ajuntament en el moment que es detecten deficiències.

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

Passeig pel barri amb responsables polítics i tècnics.

Realització d’un dossier amb les incidències detectades en cada «passeig».

Traspàs de les incidències als responsables de les diferents àrees de l’Ajuntament.

VALORACIÓ TÈCNICA:

L’actuació contribueix a la preservació de l’entorn urbanístic i ambiental, condició necessària per mantenir adequadament el Barri i generar en el veïnat un sentiment positiu de pertinença.

La interlocució directa entre veïnat i administració permet que les accions urbanístiques estiguin més en sintonia amb les necessitats reals del barri (demanda d’aparcament estimada pel veïnat, llocs on hi manca llum, etc.).

Tot i amb això, cal millorar la coordinació dins la mateixa administració local.

S’ha realitzat 6 passejos amb responsables polítics, tècnics i entitats.

2 dossiers confeccionats amb les deficiències detectades dels 3 previstos.

90% de les deficiències arreglades en funció dels traspassos realitzats.