Servei comunitaris dels instituts

 

PROJECTE NÚM.: 13
 
NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ: SERVEI COMUNITARI DELS INSTITUTS
 
COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic) :

Sector de població: Tothom

Sector temàtic: Tots

 
ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Àrea de Benestar Social

Àmbit  Dinamització Comunitària i Cohesió Social

Institut Gaudí

 
ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Àrea de Benestar Social

Àmbit Dinamització Comunitària i Cohesió Social

Centre Cívic Mestral

 
CALENDARI: febrer a maig de 2019
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS: homes: 34 dones: 30
 
JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Al curs 2018/19 el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Reus signen un conveni amb la voluntat de promoure projectes de col·laboració amb l’objectiu de fomentar accions de compromís cívic, i d’exercici actiu de la ciutadania entre l’alumnat de l’ESO.

Això significa que alumnes de 3er de la ESO que cursen el crèdit de Servei comunitari a l’institut Gaudí participen en accions del nostre àmbit, en el marc del Pla Comunitari del barri Gaudí.

Objectiu:

– Promoure projectes de col·laboració.

– Fomentar accions de compromís cívic, i d’exercici actiu de la ciutadania.

 
ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

Els alumnes de l’institut Gaudí van desenvolupar les accions de:

•      «Cicle Cine Fòrum», van preparar trossets de pel·lícules per visionar amb infants de SIS i Xarxa Esports als Barris i posteriorment van fer activitats en relació als valors que sortien en les diferents pel·lícules.

•      «Tarda del Drac» on els alumnes durant 4 sessions al centre cívic van preparar tallers que el dia de la festa Tarda del Drac, per Sant Jordi, van fer per als infants del barri.

•      «Jocs tradicionals» on els alumnes de l’institut van programar i executar jocs amb els infants de l’activitat de jocs tradicionals de Xarxa Esport als Barris.

 
VALORACIÓ TÈCNICA:

Malgrat l’esforç inicial que va suposar aquesta acció pel que fa a la gestió del conveni i el fet de ser el primer cop que es duia a terme, cal destacar que el resultat final ha estat positiu. Ha millorat la col·laboració/relació de l’institut amb el Pla Comunitari, com a exemple, el centre educatiu participa de nou amb el grup de treball d’Infància, joves i educació.

Els alumnes participants han conegut un recurs del territori com és el centre cívic i un cop acabat el servei comunitari, han tornat per fer ús de la sala ordinadors, sala estudis, etc.