Treball comunitari dins dels centres educatius

 

PROJECTE NÚM.:  12
 
NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ: TREBALL COMUNITARI DINS ELS CENTRES EDUCATIUS
 
COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic) :

Sector de població: Infants i joves i les seves famílies

Sector temàtic: Educació i comunitat

 
ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Àrea de Benestar Social

Àmbit  Dinamització Comunitària i Cohesió Social

 
ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Àrea de Benestar Social

Àmbit Dinamització Comunitària i Cohesió Social

Escola Ciutat de Reus

Escola Els Ganxets

Escola Mowgli

Centre Educació Especial Font del Lleó

Institut Gaudí

 
CALENDARI: octubre a desembre de 2019
 
JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Al setembre de 2019 s’inicia aquesta línia de treball atès que a nivell comunitari és molt important la relació que s’estableix entre els professionals i l’entorn immediatament més directe. En aquest sentit, els centres educatius esdevenen un punt essencial per al treball comunitari i per al desenvolupament territorial. Aquest és el principal motiu pel qual es vol ampliar la presència i la relació entre els professionals de l’àmbit de Dinamització Comunitària i Cohesió Social i els centres educatius, sense menystenir la resta de serveis i recursos territorials, ni deixar de banda la relació amb la ciutadania.

 

Objectiu:

• Promoure el vincle i la interrelació entre el centre educatiu i l’entorn (recursos del territori, entitats, etc.

• Vincle amb el centre com a interlocutor/a del mateix amb la resta de professionals de l’Àrea de Benestar Social (altres ES/TS).

• Prevenció i seguiment de situacions de risc social

• Prevenció, seguiment i suport de l’inici de l”escolarització i del pas de primària a secundària.

• Relació i intervenció amb les associacions de pares i mares dels centres educatius.

 
ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

Reunions periòdiques amb els centres educatius per treballar les necessitats comunitàries que aquests presenten.

Elaboració de propostes d’acció comunitària conjuntament amb els centres educatius.

Contacte i gestió amb recursos de l’entorn que poden donar resposta a demandes del centre.

 
VALORACIÓ TÈCNICA:

És una nova línia de treball que encara està en fase de desplegament i s’ha d’ajustar l’expectativa dels centres educatius a l’essència del treball comunitari. Està costant fer el salt de treballar els casos de forma individualitzada a tenir una perspectiva preventiva i grupal on interactuïn altres agents que no siguin només els serveis socials, malgrat això ja hi ha alguna petita proves pilot que encaixa amb el plantejament comunitari, com per exemple: la detecció de diversos joves de l’INS Gaudí amb poques habilitats per controlar impulsos que ha donat peu a fer un taller grupal dinamitzat per Joventut i programant a les tardes fora d’horari lectiu per treballar emocions.

D’altra banda remarcar que el contacte permanent amb els centres educatius és un factor que suma coneixement de la realitat del territori i permet una actuació global més adequada.