Xarxa d’esports als barris: jocs tradicionals, multiesport i futbol sala

IMG_1924.jpg

PROJECTE NÚM. 5:

NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ:

XARXA D’ESPORTS ALS BARRIS: JOCS TRADICIONALS, MULTIESPORT I FUTBOL SALA

COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic) :

Sector de població: infants, joves de 6 a 21 anys

Sector temàtic: Educació / Salut / Convivència i Civisme

ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Grup de treball Infància, joves i educació del PDC Barri Gaudí

Àrea de Benestar Social

Regidoria d’Esports

AV Barri Gaudí – Club esportiu Barri Gaudí

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Grup de Treball Infància, joves i educació del PDC Barri Gaudí

Àrea de Benestar Social

Regidoria d’Esports

Club esportiu Barri Gaudí

AV Barri Gaudí

Consell Esportiu Baix Camp

CALENDARI: gener a desembre de 2019

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 20 nenes i 74 nens

JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Permet la intervenció socioeducativa a infants, adolescents i joves a través de la pràctica esportiva.

Com té la mateixa durada que el curs escolar (octubre – juny) per dotar de continuïtat el programa i treballar la consolidació de la tasca socioeducativa realitzada, es participa en les activitats esportives d’estiu dins del programa AlterSuer – Planet Reus.

Objectius:

Fomentar un conjunt d’actuacions esportives socialitzadores i d’inclusió social en els barris de la ciutat a partir dels equipaments i recursos existents.

Estimular i millorar la socialització dels infants, adolescents i joves, fomentant l’adquisició activa de tots aquells valors i actituds cíviques necessàries per la convivència i per al desenvolupament integral de la persona.

Realitzar accions unificades i sostenibles a través del treball en xarxa, entre regidories de l’Ajuntament i d’entitats esportives i associatives.

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

Jocs tradicionals: Es va desenvolupar els dimarts i dijous de 17h a 18:30h al Centre Cívic Mestral de gener a juny. Van participar 7 persones, 4 nenes i 3 nens.

Multiesport: Es desenvolupa els dilluns i dimecres de 17h a 18h al poliesportiu Ciutat de Reus. Van participar 15 persones: 12 nenes i 3 nens.

Futbol sala: Sessions d’entrenament distribuides per categories, al poliesportiu Ciutat de Reus: des de pre-benjamins fins a juvenils. Van participar 72 persones: 4 nenes i 68 nens.

L’activitat s’organitza en sis grups:

·      prebenjamins: 10 participants que entrenen dimarts i dijous de 17h a 18h.

·      benjamins: 17 participants que entrenen dimarts i dijous de 17h a 18h.

·      alevins: 16 participants que entrenen dimarts i dijous de 18h a 19h.

·      infantils: 12 participants que entrenen dimarts i dijous de 19h a 20h.

·      cadets i juvenil: 17 participants que entrenen dimarts i dijous de 19h a 20h.

Es fan trobades amb la resta d’equips de Xarxa Esports als Barris a nivell de ciutat. També es fan amistosos amb equips d’escoles de la ciutat.

 

A totes les activitats hi ha una TIS de referència que desenvolupa el treball socioeducatiu amb els grups.

Es fa formació als monitors, TIS i voluntaris de les entitats que participen, a càrrec de l’equip tècnic del programa i de col·laboradors municipals.

VALORACIÓ TÈCNICA:

Jocs tradicionals: L’activitat es va desenvolupar de gener a juny com a prova pilot però no va tenir la participació esperada, alguns dels participants van vindre perquè no tenien plaça a multiesport o futbol i aquest inici de curs 2019/20 s’ha optat per reubicar-los a l’activitat que realment volien realitzar.

 

Multiesport: La valoració és molt positiva en aquest segon any de funcionament. Aquesta activitat obre la possibilitat de practicar diferents esports de forma lúdica, els participants no tenen la pressió del seu rendiment o habilitat en un esport concret. S’introdueixen moltes dinàmiques de grup. Hi ha bona implicació de les famílies.

És important continuar amb aquesta activitat, ja que els resultats assolits són molt positius i s’està duent a terme una acció socioeducativa amb els participants.

 

Futbol sala: El projecte proporciona un espai alternatiu al carrer on de forma estructurada es dinamitza una activitat motivadora i engrescadora per la majoria d’infants i joves del barri. La participació s’ha estabilitzat molt, hi ha  menors que fa anys que ja participen del projecte i fins i tot els més grans ja estan passant a ser voluntaris del Club esportiu Gaudí. El futbol ha esdevingut l’activitat des d’on treballar des d’una vessant socioeducativa part del jovent del barri.

Els equips s’agrupen per edat. Aquest any s’ha començat a integrar nenes als equips. Hi ha dificultats per aconseguir la implicació dels pares, sobretot dels més grans, però destaca l’increment d’implicació de les famílies dels equips més petits.

A les trobades i partits amistosos que s’organitzen, a més de ser una oportunitat de competir i aplicar coneixements, també serveixen per treballar valors esportius.

A nivell general es valora positivament la participació en el projecte del Club esportiu del Barri Gaudí, i, de l’AV del Barri Gaudí.