Xerrades informatives

image1

PROJECTE NÚM. 7:

NOM DEL PROJECTE/ACTUACIÓ: XERRADES INFORMATIVES

COL·LECTIU DESTINATARI (Sector població i sector temàtic):

Sector de població: Població general

Sector temàtic: Educació / Salut / Entorn i habitatge / Participació ciutadana / Convivència i Civisme

ENTITAT/S RESPONSABLE/S:

Grup de Treball Dona i Salut del PDC Barri Gaudí

ENTITAT/S I SERVEI/S QUE HI PARTICIPEN:

Grup de Treball Dona i Salut del PDC Barri Gaudí

Àrea de Benestar Social (PDC i PLIS)

Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals

Regidoria de Salut i Ciutadania

Club Costa Dorada

AV barri Gaudí

AD Blanca Almendro

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

CALENDARI: gener a desembre de 2019

NOMBRE DE PARTICIPANTS: homes: 65 dones: 122

JUSTIFICACIÓ/OBJECTIUS DEL PROJECTE:

La realització de xerrades al barri permet obrir un canal d’interacció amb el veïnat, interrelacionant necessitat i demanda.

Objectius:

Informar i formar al veïnat sobre diferents temes d’actualitat que siguin del seu interès.

Apropar als barris serveis i recursos municipals.

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN:

S’han realitzat 6 xerrades amb un total de 187 participants

10-04: Xerrada sobre Plans Comunitaris alumnes de MotivAcció (15p).

14-05: Xerrada: Dones, sexualitat i salut (18p).

24-05: Xerrada informativa sobre ajuts de menjador a l’escola Mowgli (18p).

12-06: Xerrada: Menjar bé i fer fora la diabetis (34p).

24-07: Esport adaptat, club Costa Dorada (56p).

06-11: Xerrada sobre el Paper dels TIS als projectes comunitaris (25p).

10-12: Presentació de l’Oficina d’atenció a la víctima (21p).

VALORACIÓ TÈCNICA:

Es compleix en un 117% la realització de xerrades respecte a la programació. Un  71% d’aquestes són proposades pel veïnat. El 57% de les xerrades s’organitzen amb altres entitats i serveis.

És important destacar que cada cop més, són les entitats les que proposen les xerrades que volen, i en algun cas tenen la iniciativa de programar-les. El paper dels professionals de l’àmbit és més de col·laboració i d’assessorament.